Konstruksjonteamet skal bistå svensk batterifabrikk

Forside Nyheter Konstruksjonteamet skal bistå svensk batterifabrikk
AQ9I2752

Øgrey har satt sammen et eget konstruksjonsteam til Northvolt-prosjektet. Fra venstre: Robert Stuler, Arne Reidar Meberg, Svein Bjarte Drønen og John Arild Skeibrok.

Tekst og foto

Tellus Kommunikasjon

Northvolt Labs skal bytte ut en større produksjonsenhet. Beskrivelsen av hvordan eksisterende linje og utstyr skal demonteres og monteres, lages av Øgrey.

 Jobben vil bli utført av i samarbeid med prosjektteamet hos Northvolt.

– Det blir intens jobbing i fire uker på fem av våre konstruktører, sier prosjektleder John Arild Skeibrok.

Northvolt Labs utvikler og produserer litiumbatterier for bilindustrien. Testfabrikken i Västerås er på rundt 19.000 kvadratmeter, har nær 400 ansatte og har vært i drift siden desember 2019.

Øgrey bistår fabrikken med engineering, 3D-skanning og mekanisk installasjon.

– Dette er en spennende industri som vi håper at vi kan bli en enda større del av, sier Skeibrok, som de to seneste årene har pendlet mellom Farsund og Västerås.

NORTHVOLT HAR flere gigantfabrikker, deriblant Northvolt Ett i Skellefteå, Sverige, som er selskapets første store produksjonsanlegg.

På Northvolt Labs testes nye prosesser som kan forbedre batteriproduksjonen. Nå skal et såkalt beltfilter skiftes ut med et pressfilter i katodeproduksjonen.

– DETTE ER EN omfattende jobb. Mye utstyr må fjernes, blant annet 1000-1500 meter med rør, et repos og stålstrukturer og flere tanker. I første omgang blir vår jobb å lage en arbeidspakke som beskriver hva som skal demonteres og hvordan det må gjøres, sier Skeibrok.

Han håper at Øgrey også blir involvert videre i prosjektet.

– VI VIL GI pris på neste arbeidspakke også, som handler om utstyret som skal inn. Her skal det beskrives hva som kan prefabrikkeres og hvordan den nye enheten skal bygges. Det siste steget i prosessen blir montasje, og der håper vi også at vi kan delta, sier Skeibrok.

Øgrey har fra før laget detaljerte 3D-illustrasjoner av anlegget, noe som gjør all engineering på Northvolt Labs vesentlig enklere.

– 3D-modellering og 3D-scanning er en nøkkelkompetanse hos oss. Bruk av 3D-modeller og 3D-scanning forenkler og forbedrer produksjonsprosessen. Dermed kan vi levere et sluttprodukt med høyere kvalitet til en lavere kostnad, sier Skeibrok.

Se flere bilder