Montasje

Hylen

Skillemoen

Alcoa Mosjøen

HydrogenPro

Dogger Bank A

Einar Øgrey Farsund

Forbedrer vaskejobben i Nordsjøen

Det ble kake på Joakim Karlsson og de andre ansatte etter at Einar Øgrey Farsund landet tidenes største kontrakt.

Feirer tidenes største kontrakt

Her sveiser Rune Hansen sammen komponenter til det nye strømanlegget.

Bygger strømanlegg til verdens grønneste sinkverk

Morten Klungland tørker delene.

Disse delene skal bli en plasttank-maskin

Fredy Allendes fester kroken.

Hastejobb med sylindere til seismikkbåt