Personvernerklæring

Forside Personvernerklæring

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for [Selskapets Navn], og vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og brukere. Denne erklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter personopplysninger.

2. Kontaktperson for Personvern

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kontakt vår personvernansvarlige:

 • Navn: Arne Marthinsen
 • E-post: arne.marthinsen@ogrey.no
 • Telefon: 90 04 60 25

3. Innsamling av Personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, og eventuelt andre opplysninger som er nødvendige for å levere våre tjenester eller som du frivillig gir oss. Disse opplysningene samles inn gjennom vårt nettsted, ved direkte kontakt, eller gjennom bruk av våre tjenester.

4. Bruk av Personopplysninger

Personopplysningene brukes for å:

 • Levere og forbedre våre tjenester.
 • Kommunisere med deg som kunde eller interessent.
 • Overholde juridiske forpliktelser.

5. Deling av Personopplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å utføre våre tjenester, eller det kreves ved lov.

6. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse eller andre former for misbruk.

7. Dine Rettigheter

Som bruker har du rett til å:

 • Be om tilgang til dine personopplysninger.
 • Be om retting eller sletting av dine personopplysninger.
 • Motsette deg eller begrense behandling av dine personopplysninger.
 • Be om dataportabilitet.

For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt Arne Marthinsen på de oppgitte kontaktinformasjonene.

8. Endringer i Personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Den oppdaterte versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

9. Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon eller spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt oss via:

 • E-post: post@ogrey.no
 • Telefon: +47 38 39 96 00

Dato for siste oppdatering: 1. februar 2024