Konstruksjon og 3D-modellering

Forside Tjenester Konstruksjon og 3D-modellering

Hos oss er 3D-modellering av maskiner er en nøkkelkompetanse. Bruk av 3D-modeller forenkler og forbedrer produksjonsprosessen. Dermed kan vi levere et sluttprodukt med høyere kvalitet til en lavere kostnad.

Kontakt­person

Robert-Stuler-einar-ogrey-farsund

Robert Stuler

91 86 09 02

robert.stuler@ogrey.no

Vår konstruksjonsavdeling består for tiden av åtte medarbeidere, som samlet har betydelig erfaring i konstruksjon og modellering av maskiner – spesielt for tungindustrien. De seneste årene har vi også laget høyhastighets produksjonslinjer og robotceller.

Det aller meste av modelleringen vi gjør er i form av 3D-modeller. Disse gjør det enklere å diskutere alternative løsninger, og kunder som kanskje ikke har bakgrunn i teknisk tegning vil lettere kunne forstå hvordan produktet er tenkt laget og hvordan det vil se ut ferdig produsert.

3D-modellene kan effektivt overføres til bearbeidingsmaskiner som er styrt med Computerized Numerical Control (CNC). Produksjonsgrunnlaget blir av høyere kvalitet og mer kostnadseffektivt. Dessuten vil kundene enkelt kunne inspisere modellen grundig for å verifisere konstruksjonen før produksjonen starter.

Vi benytter primært Autodesk Inventor i modelleringen, men har også kompetanse på andre modelleringsprogrammer. Overføringen til CNC-styrte maskiner gjøres med EdgeCAM. I EdgeCAM kan verktøybaner angis, og modellen klargjøres for bearbeiding.

Kontakt­person

Robert-Stuler-einar-ogrey-farsund

Robert Stuler

91 86 09 02

robert.stuler@ogrey.no

Våre tjenester

Konstruksjon og 3D-modellering

Mekanisk tilvirkning og installasjon

Elektromekanisk montasje

Sertifisering av løfteinnretninger

Ikke-destruktiv testing (NDT)

Teknisk sprengning