Mekanisk tilvirkning og installasjon

Forside Tjenester Mekanisk tilvirkning og installasjon

Vi tilvirker og monterer mekaniske elementer, og utfører vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr.

Kontakt­person

Morten-Kjaer-einar-ogrey-farsund

Morten Kjær

92 89 10 37

morten.kjaer@ogrey.no

Verkstedet vårt på Lunde i Farsund er på over 4000 kvadratmeter. De to største hallene er begge 20 meter brede og 75 meter lange med en løftekapasitet i traverskranene på opp til 32 tonn.

Er har vi maskinverksted, dreiebenk, CBC-styrte freser, materiallager, bunnsag og brennebord, valse, knekke, stansemaskin og sveiseapparater. Vi har egne avdelinger for avsalting, sandblåsing og malerarbeid.

Mekanisk sveising

Vi har sertifiserte sveisere innen alle de vanligste sveisetypene på ulike stål- og aluminiumkvaliteter.

Våre sveisere er fleksible og kan ofte mye mer enn kun sveis. Mange av våre ansatte har flere fagbrev, og det gir oss mulighet til å bistå kunder med kompliserte oppgaver på en rasjonell og kvalitetsmessig god måte.

Maskinering

I verkstedet bearbeider vi metall, plast og andre materialer for å lage maskindeler og komponenter med fin og nøyaktig tilpasset overflate. Prosessen utføres gjennom maskinering med kutteverktøy i dreiebenker og freser. Kundene våre er både lokal industri og offshore-kunder.

Vi benytter oftest CNC-maskinering, som bruker dataprogrammer til å kontrollere maskinverktøyenes bevegelser, for å oppnå svært nøyaktige resultater.

I verkstedet har vi toakset og fireakset dreiebenk, fireakset boreverk og femakset fres. Disse betjenes av maskinarbeidere med fagbrev i CNC-maskinering.

Overflatebehandling

Alle konstruksjoner og produkter i metall må behandles for å beskytte mot korrosjon og mekanisk slitasje – og for å få finest mulig og varig overflate.

Industrimiljøet hos flere av våre kunder er meget utfordrende og korrosivt. Det har gitt oss verdifull erfaring i korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner.

Vi overflatebehandler i henhold til kundens ønsker, også i henhold til NORSOK-krav. Eksempler på overflatebehandling vi utfører er maling, sandblåsing, luting, fornikling, forsølving og fosfatering.

Hydraulikk

Hydraulikk er et område innen mekanikk som handler om bruk av en liten kraft til å gjøre et svært tungt arbeid. I et hydraulikksystem overføres kraft og bevegelse ved hjelp av væske, ofte over større avstander.

Vi bygger hydrauliske systemer fra bunnen av. I tillegg til å vedlikeholde systemer vi selv har bygget, overhaler vi systemer som våre kunder ønsker verifisert.

Våre lagerførte leverandører er Parker Hannifin og GS Hydro. Vi har også en del utstyr og komponenter fra Trelleborg.

Automasjon

Vi leverer automatiseringsutstyr til produksjonslinjer. Roboter, gripere og paletter kan tilpasses kundens produksjon. Basert på en overordnet kravspesifikasjon, lages en 3D-modell som viser den tenkte løsningen. Kunden kan derfor inspisere modellen før endelig avgjørelse om løsningskonsept tas.

Mekanisk vedlikehold

Gjennom vedlikehold sikres en optimal funksjon av maskiner og utstyr. Reparasjonskostnadene reduseres, maskinenes levetid økes og faren for ulykker minskes – som igjen bedrer sikkerheten for dine ansatte.

Vi utfører alt innen industrivedlikehold – som montering av produksjonslinjer, dreiing, fresing, pålegg av sveis, reparasjons sveising, laseroppretting, maskinering og overflatebehandling.

Kontakt­person

Morten-Kjaer-einar-ogrey-farsund

Morten Kjær

92 89 10 37

morten.kjaer@ogrey.no

Våre tjenester

Konstruksjon og 3D-modellering

Mekanisk tilvirkning og installasjon

Elektromekanisk montasje

Sertifisering av løfteinnretninger

Ikke-destruktiv testing (NDT)

Teknisk sprengning