Sertifisering av løfteinnretninger

Forside Tjenester Sertifisering av løfteinnretninger

En løfteinnretning må være forskriftsmessig undersøkt og sertifisert samt prøvebelastet før den tas i bruk. Deretter skal det foretas kontroll hver tolvte måned.

Kontakt­person

Arild Syvertsen

Arild Syvertsen

94 50 10 52

arild.syvertsen@ogrey.no

Øgrey er godkjent som sakkyndig virksomhet innen løfteinnretninger, og utfører både sertifisering av nybygde produkter og periodisk kontroll.

Vi tar totalansvar for service og reparasjoner, og blir din nærmeste rådgiver. Dette gir trygghet for produsenter, importører, eiere og brukere av løfteutstyret.

Løfteinnretninger som vi kontrollerer å sertifisere er:

 • Portal-, sving og kontainerkraner (G3).
 • Bro- og traverskraner, inkludert motoriserte søylesving- ,veggsving- ,veggløper-og shuttleliftkraner (G4).
 • Vinsjer, spill og taljer, og manuelle lett søylesvings og- veggsvingskraner (G7).
 • Kjøretøymonterte kraner (G8).
 • Manuelle taljer (G10).
 • Fastmonterte hydrauliske kraner (G20).
 • Alle typer løfteredskaper (RX).
 • Alle typer løfte- og stablevogner for gods (TX).
 • Alle typer masseforflyttings maskiner (MX).
 • Alle typer personløftere (PX).
 • Alle typer studio- og sceneriggerutstyr (SX).

Vi er også godkjent for kontroll av fallsikringsutstyr

I tillegg til kontroll og sertifisering er vi godkjent som S1, det vil si kunne tegne, konstruere, beregne, montere og sertifisere følgende utstyr fra bunnen av (S1): G3, G4, G7, G10, RX og SX.

Kontrollrapporter er tilgjengelig i Onix for kunder med lisens. Trykk her for tilgang.

Kontakt­person

Arild Syvertsen

Arild Syvertsen

94 50 10 52

arild.syvertsen@ogrey.no

Våre tjenester

Konstruksjon og 3D-modellering

Mekanisk tilvirkning og installasjon

Elektromekanisk montasje

Sertifisering av løfteinnretninger

Ikke-destruktiv testing (NDT)

Teknisk sprengning