Ikke-destruktiv testing (NDT)

Forside Tjenester Ikke-destruktiv testing (NDT)

Ikke-destruktiv testing (NDT) er en fellesbetegnelse for flere ulike metoder for å påvise feil eller svakheter på materialer og utstyr – uten at prøvingsobjektet blir skadet.

Kontakt­person

Torbjoern-Syvertsen-einar-ogrey-farsund

Torbjørn Syvertsen

40 06 51 47

torbjorn.syvertsen@ogrey.no

Testingen utføres i verkstedmiljøer eller ute – også mens det aktuelle objektet er i bruk. I ikke-destruktiv testing (NDT) benyttes en kombinasjon av materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.

NDT brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontrollen for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. Et eksempel kan være kontroll av sveisekvalitet, der røntgentesting kan dokumentere om skjøten er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter som ikke er tillatte.

Vi utfører sertifisert NDT innen metodene visuell (VT), røntgen (RT), ultralyd (UT), magnetpulver (MT) og penetrant (PT). Våre medarbeidere er sertifiserte etter ISO9712.

Vi er opptatt av å tilpasse oss deg som kunde, slik at du kan planlegge og ta imot inspeksjoner når det passer deg best.

Kontakt­person

Torbjoern-Syvertsen-einar-ogrey-farsund

Torbjørn Syvertsen

40 06 51 47

torbjorn.syvertsen@ogrey.no

Våre tjenester

Konstruksjon og 3D-modellering

Mekanisk tilvirkning og installasjon

Elektromekanisk montasje

Sertifisering av løfteinnretninger

Ikke-destruktiv testing (NDT)

Teknisk sprengning