HydrogenPro

Forside Prosjekter HydrogenPro

Installasjon av strømskinner for hydrogen-elektrolysør for HydrogenPro.

Arbeidssted
Herøya

Tidsrom
2022

Oppdragsgiver
ABB AS