Hylen

Installasjon av 420 kV GIS-anlegg.

Arbeidssted
Hylen

Tidsrom
2019 – 2020

Oppdragsgiver
ABB AS