Sjekker stålet i sjøkista

Forside Nyheter Sjekker stålet i sjøkista
einar-ogrey-rustkontroll-AQ9I6235

Ståltykkelsen måles med ultralyd. Lydbølger sendes inn i materialet, og retur av lydsignal blir registrert og analysert.

Tekst og foto

Tellus Kommunikasjon

– Jeg får målinger på rundt 16 millimeter hele tiden, så jeg tviler på at vi finner større korrosjonsskader her.

Torbjørn Syvertsen står på knærne langt nede i seismikkbåtens maskinrom. Med ultralyd måler han tykkelsen på stålet i en av bokskjølerene om bord for å avdekke mulige korrosjonsskader.

–  Dette er en del av det generelle vedlikeholdet på båtene, forklarer Syvertsen, som er leder for NDT-avdeling hos Øgrey.

NDT ER EN forkortelse for Ikke-destruktiv testing, og er en fellesbetegnelse for flere ulike metoder for å påvise feil eller svakheter på materialer og utstyr – uten at prøvingsobjektet blir skadet.

– Slike tykkelsesmålinger er ikke en del av den vanlige sveisekontrollen i den mekaniske industrien, men et viktig supplement til NDT, forklarer Syvertsen.

Øgrey har stadig oppdrag med å sjekke tykkelsen på tanker og rør om bord på båter. Blant de faste oppdragsgiverne er FFS, som har management på en rekke båter som ligger i opplag i Farsund og Lyngdal, og Green Yard – som blant annet driver med resirkulering av større skip.

– HER NEDE I maskinrommet er det trangt og nokså krevende tilkomst. For å finne eventuelle rustflekker på innsiden av bokskjøleren, lager vi et slags rutenett der vi deler inn i felter med 250 millimeters avstand. Så måler vi i hver rute, sier Syvertsen.

Ståltykkelsen måles med ultralyd. Lydbølger sendes inn i materialet, og retur av lydsignal blir registrert og analysert.

– Det fungerer litt som et ekkolodd på en båt. Her nede må vi ta høyde for at overflaten er malt. Det krever en spesiell målemetode, sier Syvertsen.

TOTALT HAR seismikkbåten ti bokskjølere, som tar inn sjøvann som igjen kjøler ned kjølevannet.

– Vi har sjekket flere av sjøkistene. Dette er en forebyggende kontroll, og det er ingen grunn til å mistenke at noe er galt, sier Syvertsen.

Se flere bilder