Forbedrer vaskejobben i Nordsjøen

Forside Nyheter Forbedrer vaskejobben i Nordsjøen
Einar Øgrey Farsund

Slik ser den ut, «screenwasheren» ble nylig montert på en Odfjell-rigg i Nordsjøen.

Tekst og foto

Tellus Kommunikasjon

En nyutviklet «screenwasher» kan løse et stort problem på norske boreplattformer. Øgrey har bidratt med engineering, produksjon og installasjon.

Det første eksemplaret av «screenwasheren» ble nylig montert på en Odfjell-rigg i Nordsjøen.

– Vi tror at de stadig strengere HMS-kravene fra Petroleumstilsynet vil åpne et stort marked for dette produktet, sier Erik Eitland.

Han er gründer og produktutvikler Farsund Drilling Solution, som har utviklet «screenwasheren».

– Vi har samarbeidet med flere lokale aktører i dette prosjektet, men Øgrey er nok den bedriften som har vært mest involvert, sier Eitland.

Farsund Drilling Solution er også knyttet til Øgrey gjennom felles eiere.

FORMÅLET MED den nyutviklede «screenwasheren» er å vaske bort borekaks fra siktebrettene, såkalte screens, på boreriggene.

– Ved boring etter olje transporteres kaksen ut av borehullet før den siktes for å få bort stein og grus. Disse siktebrettene må rengjøres. Ofte brukes manuelle høytrykksspylere, men dette tar lang tid og eksponerer operatører for søl og helsefarlige aerosoler, sier Eitland, og legger til:

– Vi har utviklet en helt ny løsning som gir rask og effektiv vasking av disse siktebrettene uten at operatørene utsettes for forurensing.

«SCREENWASHEREN» fra Farsund Drilling Solution består av et rullebånd som siktebrettene settes opp på. Båndet frakter dem gjennom en vaskemaskin og så tilbake til operatøren.

– Det tar omtrent ett minutt å vaske fire brett, forklarer Eitland.

Petroleumstilsynet har identifisert manuell vasking av siktebrett på boreplattformer som et stort arbeidsmiljøproblem. Farsund Drilling Solution mener nå å ha løst dette problemet.

– VI HAR INSTALLERT «screenwasheren» på Odfjell-riggen Deepsea Nordkapp. Tilbakemeldingene fra kunden er så langt svært gode, sier Eitland.

Konkurrerende vaskemaskiner likner vanlige vaskemaskiner, der man setter inn siktebrettet i ett lukket kabinett. Dette medfører mye ergonomisk håndtering, er tidkrevende og gjør hverdagen mer tungvint for operatørene. Resultatet er at slike maskiner stort sett stående ubrukt, viser undersøkelser gjort av Petroleumstilsynet.

– Tilbakemeldingene på vår løsning er at den er en stor forbedring på alle måter. Ikke minst er operatørenes hverdag enklere når de bruker maskinen, sier Eitland.

Farsund Drilling Service ønsker å skalere produksjonen av «screenwashere». Samtidig er riggene i Nordsjøen nokså ulike i størrelse og utforming.

– Det betyr at hver «screenwasher» vi leverer må tilpasses den enkelte rigg, sier Eitland.

Se flere bilder