Har utviklet fremtidens pumpestasjon for avløp

Forside Nyheter Har utviklet fremtidens pumpestasjon for avløp
AQ9I0224

Berber Korf viser frem pumpemodulen, som kan være opptil fem meter høye med en diameter på 2,4 meter.

Tekst og foto

Tellus Kommunikasjon

En ny type pumpeteknologi for avløp er tatt i bruk flere steder i landet. Bak løsningen står Øgrey og en driftsoperatør fra Farsund kommune.

– Vi har utviklet kostnadseffektiv pumpestasjon med minimalt behov for vedlikehold. Markedspotensialet er veldig stort, avslører Berber Korf.

Hun er eneste ansatt i Pumpemodul AS. Gründeren Hans Kristian Larsen, som fortsatt jobber i kommunen, eier selskapet sammen med Øgrey.

– Med utgangspunkt i gründerens skisser, har Øgrey stått for konstruksjon, produksjon og montasje, sier Korf.

PUMPESTASJONENE varierer i størrelse. De kan være opptil fem meter høye med en diameter på 2,4 meter. Hele modulen ligger skjult under bakken. Bare kumlokket er synlig for forbipasserende.

Den store fordelen med Pumpemoduls patent, er at hele stasjonen kan heves hydraulisk. 

– Dermed kan driftsoperatørene jobbe uten å komme i kontakt med avløpsvannet, og de har ingen oppgaver i sumpen. Alt vedlikehold foregår i frisk luft. Og det er ingen fare for å bli utsatt for farlige gasser. Det gir en stor HMS-gevinst, sier Korf.

ALLE VENTILER og funksjoner fjernbetjenes gjennom driftsovervåking. Automatikken leveres klar for oppkobling mot et toppsystem, slik at stasjonen enkelt kan bli en del av det offentlige ledningsnettet.

Så langt har fem kommuner kjøpt et eksemplar av Pumpemoduls stasjon – Aurskog Høland, Suldal, Åseral, Lyngdal og Farsund. Førstnevnte har nylig bestilt en stasjon til.

– I Farsund ligger vår pumpestasjon på Verven. Med en kapasitet på mellom 4000 og 5000 husstander, server den hele sentrum på bysiden. Våre moduler er flombestandige. Dermed er ikke sjøvann et problem for stasjonen på Verven, sier Korf.

BARE I FARSUND kommune finnes det 43 stasjoner som pumper avløpsvann til mottaket på Husebysanden. Mange av dem er over 50 år gamle og modne for utskiftning. Situasjonen er nokså lik i resten av landet. 

– Mange kommunene er begeistret for produktet vårt. Men nye pumpestasjoner for avløp blir ofte en salderingspost i de kommunale budsjettene. Det er sjeldent en kommune på Farsunds størrelse bytter ut mer enn én stasjon i året, sier Korf, som derfor ser ut over landegrensene i salgsarbeidet.

– VI JOBBER MOT Sverige, Island, og Danmark – i tillegg til det norske markedet, sier Korf, som skryter av samarbeidet med Øgrey.

– Vi jobber tett sammen på utvikling, konstruksjon og produksjon. Hver modul lages etter spesifikasjon fra kunden. Selv om teknologien er lik, varierer gjerne størrelsen. At jeg har kontorplass her hos Øgrey, gjør også alt mye enklere. Det er greit å sitte der produksjonen og testingen skjer, sier hun.