Bygger strømanlegg til verdens største havvindpark

Forside Nyheter Bygger strømanlegg til verdens største havvindpark
einar-ogrey-doggerbank-a-IMG-6212

Omformerplattformen til Dogger Bank A bygges her i Haugesund.

Tekst og foto

Tellus Kommunikasjon

30 mann fra Øgrey er i sving med å bygge HVDC-anlegget til den første omformerplattformen på Dogger Bank.

– Et stort og prestisjefullt prosjekt som vi er stolte av å få være med på, sier Joakim Karlsson, som er leder for reiseaktiviteter hos Øgrey.

130 kilometer utenfor østkysten av England, utvikler Equinor og SSE Renewables det som vil bli verdens største havvindpark. Prosjektet består av tre utbyggingsfaser, som hver vil få en installert kapasitet på 1,2GW.

SAMLET SKAL Dogger Bank Wind Farm ha mellom 300 og 360 vindmøller, som vil kunne forsyne seks millioner britiske hjem med strøm.

Normalt brukes vekselstrømskabler for å frakte strømmen til land. Men Dogger Bank ligger lenger fra kysten enn de andre havvindparkene. Derfor må vekselstrømmen konverteres til likestrøm før den sendes i kabel til fastlandet.

– VÅR JOBB ER å bygge HVDC-anlegget på denne omformerplattformen. Vi har to arbeidslag med 15 personer som går i to ukers rotasjonsskift og bor i leilighetsbrakker i Haugesund der plattformen bygges. Hvert team består av elektrikere, mekanikere og høyspenningsmontører, sier Karlsson.

Øgreys oppdragsgiver er Hitachi Energy, som sammen med Aibel skal levere én omformerplattform til hver av tre delprosjektene.

– NÅR PLATTFORMEN til Dogger Bank A er ferdigstilt, håper vi å få samme oppdrag på de to neste, sier Karlsson.

Einar Øgrey Farsund har installert en rekke HVDC-anlegg de seneste årene, blant annet på Borwin Alpha, Dolwin Alpha, DolWinBeta – og landbaserte anlegg i tilknytning til utenlandskablene NordLink, NorNed og North Sea Link.

– Vi har også bygd strømanlegget i Lundevågen som elektrifiserer Valhall, sier Karlsson.